Governo da RAEM

Desporto


Total: 1599 - Pág.: 1/16
 • 澳門瑞祥文娛體育會
  Macau Soi Cheong Cultural Recreation Sports Club
  Macau Clube Desportivo Recreativo e Cultural Soi Cheong
 • 澳門搖搖協會
  Macau Yo Yo Association
  澳搖
 • 澳門拳擊總會
  Macao Boxing General Association
  Macau Boxing General Association
 • 中國澳門拔河總會
  Tug-Of-War General Association Macao, China
  Association of Tug-Of-War Macau, China
  澳門拔河總會
  Association of Tug-Of-War Macau, China
 • 旭昇體育會
  Iok Seng Sport Club
 • 澳門內部保安系統人員射擊協會
  Macao Internal Security System Personnel Shooting Association
 • 澳門榮舜文娛體育會
 • 澳門投杯球體育會
  投球體
 • 澳門兒童平衡車會
  Children Balance Bike Association Macau
 • 澳門平衡車體育會
  Balance Bike Sports Association of Macau
 • 態健體會
  Attitude Fitness Club
  態健體
 • 澳門工人武術健身會
 • 超卓體育會
  Outstanding Sport Club
 • 翼昇體育會
  Iek Seng Sport Club
 • 一級棒體育康樂文化協會
  Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Show Di Bola
 • 澳門氣槍射擊運動發展會
 • 中國澳門站立技綜合格鬪技體育會
 • 中國澳門單車總會
  Cycling General Association of Macau, China
  Associação de Ciclismo de Macau
  澳門單車總會/澳門單總
 • 旭昇網球協會
 • 幸運健身會
  Lucky Fitness Club
 • 澳門圍棋青年會
  圍青
 • 中國澳門全民運動協會
 • 澳門體育文化推廣協會
 • 聖若瑟大學校友體育會(澳門)
  University of Saint Joseph Alumni Sports Association (Macao)
  聖大校體會
 • 力騰單車會
  Clube de Ciclismo «Lek Tang»
  Lek Tang Tan Ché Wui
 • 新力單車會
  Clube de Ciclismo «San Lec»
  San Lec Tan Ché Wui
 • 港澳南灣單車會
  Clube de Ciclismo «Nam Van» (Hong Kong-Macau)
  Kóng Ou Nam Van Tan Ché Wui
 • 魯士坦尼亞體育會
  Lou Si T’an Nei A T’ai Ioc Vui
 • Va Fai Tai Ioc Vui
  Grupo Desportivo «Va Fai»
  華暉體育會
 • Mon Lung Tâi Ioc Vui
  望聯體育會
 • 澳門華務廳文娛體育會
  Ou Mun Wá Mou T’eng Man Ü T’âi Iok Wui
 • 澳門金巴辣單車會
 • 澳門晨光單車會
  San Kong Chi Hang Ché Vui
 • 澳門駿騰單車會
  Chong Tan Chi Hang Ché Vui
 • 棕櫚體育會
 • 彩虹體育會
  Clube Desportivo «Choi Hong»
  Choi Hong Tâi Ioc Vui
 • Clube desportivo Yau Yeng
  友英體育會
 • Wing Kei Tâi Ioc Vui
  穎祺體育會
 • 鴻勁體育會
  Clube Desportivo (Hong Keng)
 • 澳門工務體育康樂會
  Ou Mun Kông Mou T’ái Iôk Hóng Lók Wui
 • 澳門室內跳傘學會
  Macau Indoor Skydiving Association
 • 澳門曲棍球總會
 • 乾忠體育會
  Clube Desportivo Kin Chong / Clube Desportivo «K’in Chang»
 • 澳門南仙龍獅體育會
 • 澳門匹克球體育協會
  Macau Pickleball Sports Association
 • 立風體育會
  Lap Fong Sports Association
  Lap Fong
  立風
 • 中國澳門運動表現協會
  Associação de Desempenho Esportivo de Macau China
 • 大灣區傳統武術擂台實戰聯盟(澳門)
 • 安盈體育會(澳門)
  On Ieng Sports Club Macao
 • 中國銀行澳門分行體育協會
 • 澳門象棋總會
  The Macau Chinese Chess General Association
  Associação de Xadrez Chinês de Macau;Associação de Geral de Xadrez Chinês de Macau
  Ou Mun Cheong Kei Chông Wui
 • 新力量青年健身會
 • 駿馬體育會
  駿馬
 • 中國澳門體育運動教練協會
 • 澳門精武禪修養生協會
  精武禪修養生協
 • 龍華體育會
  Long Wa Sports Asso­ciation
  Long Wa
  龍華
  Long Wa
 • 澳門YOGAFLY空中瑜伽舞蹈協會
 • 澳門賈立賢體育會
 • 澳門老友記體育會
 • 中國澳門籃球總會
  Associação Amadora de Basquetebol de Macau (A.A.B.M.)
 • 澳門皇朝太極社
  皇朝太極社
 • 銘恆體育會
  Meng Hang Sports Association
  Meng Hang
  銘恆
 • 嘻盛籃球會
 • 永隆體育會
  Weng Long Sports Association
  Weng Long
  永隆
 • 澳門粵港澳大灣區健美協會
  Guangdong--Hong Kong-Macao (Macao) Greater Bay Area Bodybuilding Association
 • 澳門蓮花內家拳社
 • 阿溪沙體育康樂文化協會
 • 澳門中山文娛體育聯合會
 • 中國澳門體育運動文化協會
 • 中華武術文化學會(澳門)
  Institute for Culture of Chinese Martial Arts (Macao)
 • 道家大雁養生文化協會
  Taoist Da Yan Health Maintenance Culture Association
  Da Yan
  大雁
 • 澳門肌肉車愛好者會
  Macao Muscle Car Enthusiasts Club
  肌肉車會
 • 澳門赤揚體育會
  Chek Ieong Sport Club of Macau
 • 澳門黑熊體育會
  黑熊
  Macau Black Bears Sport Association / Macau Black Bears
 • 澳門體育舞蹈天地協會
  澳門體育舞蹈天地
 • 鐵工房24健身會
  Iron 24 Fitness Club
 • 澳門泰拳總會
  Macao Muay – Thai Association
  Macao Muay — Thai Association
 • 盛懿體育會
  Seng I Sports Association
  盛懿
 • 中國澳門戶外休閒體育總會
  General Sports Association for Outdoor Leisure of Macau, China
 • 升級健美協會
 • 浪濤體育會
 • 新漢威高爾夫球體育會
  San Hon Wai Golf Sports Club
  新漢威
 • 澳門媽閣釣魚會
 • 澳門形體協會
 • 大灣區澳門中華文化及旅遊體育產業協會
  Macao Greater Bay Area Chinese Culture, Tourism and Sport Industries Association
  大灣區澳門文旅體協會
 • 澳門獨木舟總會
  General Association of Macau Canoeing
  Associação de Canoagem de Macau
  澳門獨木舟總會